CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện
Thứ ba, 23/07/2019, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện
Người gửi: Huỳnh Thị Kim Loan Email: kimloan.huynh@icic.vn
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.l Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện dân dụng và công nghiệp vậy có được thiết kế điện trung thế 35kV không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Huỳnh Thị Kim Loan, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ theo Phụ lục B - Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, câu hỏi của bạn được hướng dẫn như sau: Công trình điện trung thế 35kV là có thể thuộc công trình đường dây hay công trình trạm biến áp, nằm trong nhóm công trình năng lượng - Công nghiệp nặng. Hiện nay, tại Sở Xây dựng đang cấp chứng chỉ kỹ sư họat động xây dựng ngành điện không phân loại, phân cấp cụ thể từng loại công trình, với 02 lĩnh vực sau: - Thiết kế điện dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế điện công trình đường dây và trạm.
Số lượng lượt xem: 290