CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 04:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Người gửi: Dương Thị Bích Thủy Email: thuyduong19270@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Số 3 đường 3 tháng 2 phường 11 quận 10 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ có hợp pháp khi tham gia gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ không? Có gì khác với chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ. Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trương Thị Bích Thủy, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình cầu, đường bộ là một trong những thành phần hồ sơ khi tham gia gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định khác có liên quan. - Trước đây, Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, nay cấp theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hai chứng chỉ thiết kế này tương đương nhau, chỉ khác ở tên gọi.
Số lượng lượt xem: 193