CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC.
Thứ ba, 23/07/2019, 13:09 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC.
Người gửi: LÊ VĂN LONG Email: VANLONGGIAOTHONG@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Chào quý sở: + Tôi tên là: Lê Văn Long, hiện nay công tác tại quận 10, tp.hcm. + Tháng 2/2011 tôi tốt nghiệp ngành xây dựng cầu đường hệ cao đẳng, và sau 1 tháng tôi đi làm cho công ty thiết kế chuyên về cầu đường đến nay. + Tháng 2/2015 tôi tốt nghiệp ngành cầu đường hệ liên thông chính quy tại trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM + Kinh nghiệm làm việc: hơn 6 năm làm thiết kế cầu đường. Xin quý sỏ cho tôi hỏi: + Tôi đã đủ điều kiện làm chứng chỉ thiết kế hạng 2 chưa. + Chứng chỉ mới có ghi trường đào tạo: quý sở cho tôi hỏi nếu tôi đủ điều kiện làm chứng chỉ thì trong chứng chỉ có ghi thêm cơ sở đào tạo hệ cao đẳng không (hay chỉ ghi cơ sở đào tạo hệ đại học thôi). Xin cám ơn quý sở
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Ông Lê Văn Long, Qua câu hỏi của Ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Đối với cá nhân chưa có đủ thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng theo quy định kể từ ngày tốt nghiệp đại học nhưng trước đó đã có bằng cao đẳng hoặc trung cấp và đã tham gia hoạt động xây dựng thì thời gian kinh nghiệm được tính bằng tổng thời gian cá nhân đó tham gia hoạt động xây dựng từ khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp để xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II và hạng III”. Chứng chỉ được ghi theo mẫu Phụ lục số 05 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 373