CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chứng chỉ hành nghề xd
Thứ hai, 22/07/2019, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chứng chỉ hành nghề xd
Người gửi: tran van hoai Email: tranvanhoai.tv@gmail.com
Địa chỉ: di an- binh dương Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 19/04/2018
Nội dung: đã nhận chứng chỉ hành nghê XD hạng II , trang wed nào của sở tra cuu được thông tin cá nhân trên hệ thống nhà nước.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Tran Van Hoai Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Để tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đề nghị ông tham khảo Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tại chuyên mục ""Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng" theo liên kết sau: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/nang-luc-to-chuc Trân trọng!
Số lượng lượt xem: 247