CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp qui
Thứ ba, 23/07/2019, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng nhận Hợp chuẩn, Hợp qui
Người gửi: Nguyễn Hồng Phong Email: phonggiathyco@gmail.com
Địa chỉ: 231 Trần Văn Kiểu,Phường 1, Quận 6, Tp.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 13/12/2013
Nội dung: Kính gửi: - Sở Xây Dựng TP. HCM - Phòng Quản Lý Vật Liệu Xây Dựng Ngày 28 tháng 01 năm 2013 Chúng tôi có ký hợp đồng: Xây dựng văn phòng HMTC 231 Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6, tpHCM. Hiện nay công trình đã thi công hoàn thành. Nhưng hiện tại trong công trình có sử dụng gỗ căm xe trang trí jont tường, cầu thang Inox tay vịn gỗ D80, cửa gỗ. Hiện nay công ty chúng tôi đã thi công xong các sản phẩm gỗ này. Tuy nhiên không thể nghiệm thu được các hạng mục công việc trên dù đã có đầy đủ các giấy tờ kèm theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và theo đúng thiết kế được phê duyệt do Đơn vị Tư Vấn Giám Sát yêu cầu phải có giấy chứng nhận hợp quy gỗ tự nhiên. Vậy tôi xin hỏi vật liệu trên đã có chứng nhận hợp quy chưa và nếu các đơn vị sản xuất trên chưa thực hiện việc đăng ký hợp quy thì chúng tôi có được nghiệm thu không? Trong thời gian chờ đợi sự trả lời của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn! Người hỏi Nguyễn Hồng Phong
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Hồng Phong, Theo nội dung câu hỏi của ông liên quan đến sử dụng gỗ căm xe trang trí joint tường, cầu thang inox tay vịn gỗ, cửa gỗ, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định của QCVN 16-4:2011/BXD được bàn hành kèm theo Thông tư số 11/2011/BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng, gỗ tự nhiên đã qua xử lý thuộc tiêu chuẩn TCVN 1072-71 phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy của nhà sản xuất hoặc nhập khẩu, đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành và sử dụng dấu hợp quy theo quy định. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên cơ sở gỗ tự nhiên đã qua xử lý phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1072-71 và phải thỏa mãn mức yêu cầu của các chỉ tiêu tương ứng như độ bền kéo đứt ở độ ẩm 12%, độ bền uốn ở độ ẩm 12%, độ bền nén ở độ ẩm 12%; đồng thời sản phẩm phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật trong QCVN 16-4:2011/BXD cho sản phẩm trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định. Theo ông Nguyễn Hồng Phong, trong thi công, ông có sử dụng gỗ căm xe để trang trí jont tường, cầu thang Inox tay vịn gỗ D80, cửa gỗ cho công trình Văn phòng HMTC 231 Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng ký kết. Để sản phẩm, hàng hóa này đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, đơn vị chế biến gỗ hoặc nhập khẩu gỗ phải chứng nhận hợp quy, công bố bản hợp quy và đăng ký Bản công bố hợp quy tại Sở Xây dựng nơi đơn vị chế biến gỗ hoặc nhập khẩu gỗ đăng ký hoạt động doanh nghiệp và phải sử dụng dấu hợp quy theo mẫu dấu CR do Tổ chức chứng nhận hợp quy cung cấp. Các quy định về chất lượng VLXD sử dụng cho công trình vẫn phải tuân thủ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Số lượng lượt xem: 270