CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Chứng nhận hợp qui
Thứ tư, 24/07/2019, 03:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chứng nhận hợp qui
Người gửi: Võ Hoàng Phương Quang Email: phuongquang@nirogroup.com
Địa chỉ: 60 Lê Văn Thiêm Tân Phong Q7 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Dear anh Chị ! Em bên công ty TNHH NIro Ceramic (Việt Nam),Em muốn hỏi xem trong giấy chứng nhận hợp quy của trung tâm 3 chỉ có kích thước gạch 300 x 600 mm.Trong khi bên em đang kinh doanh thêm các sản phẩm gạch 600 x 600, 800 x800,200 x900, 150 x 600.... Nhưng chỉ có giấy chứng nhận xuất xứ,em muốn hợp quy thêm những kích thước trên,vậy em có cần thêm giấy chứng nhận hợp quy của trung tâm 3 về những mã hàng trên không,anh chị xem dùm em có cần chỉnh sửa gì không trong bản công bố hợp quy.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Võ Hoàng Phương Quang, QUa câu hỏi của ông, Sở X6y dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD mã số QCVN 16:2011/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng, gạch gốm ốp lát là một trong các loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) có khả năng gây mất an toàn (VLXD nhóm 2). Theo đó, bên cạnh việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; gạch gốm ốp lát phải được người sản xuất, người nhập khẩu công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật trong QCVN 16-6:2011/BXD cho từng sản phẩm trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định. Hiện nay, đối với hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng 3 đang thực hiện đánh giá sự phù hợp theo phương thức 7 (thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa). Theo quy định tại mục VII Phụ lục II – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: - Phương thức 7 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo. - Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng. Do đó, căn cứ vào quy định phân loại của các sản phẩm gạch gốm ốp lát trong tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được viện dẫn trong QCVN 16-6:2011/BXD, tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ lấy mẫu theo từng kiểu, loại cụ thể để thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp, cấp giấy chứng nhận hợp quy cho kiểu, loại đó nếu kết quả đánh giá phù hợp với QCVN 16-6:2011/BXD. Về nội dung bản công bố hợp quy của Công ty kèm theo, Sở Xây dựng đã có công văn số 4913/SXD-QLVLXD ngày 09/7/2013 (theo biên nhận hồ sơ số 693/BN-SXD ngày 04/7/2013) để hướng dẫn Công ty về việc công bố hợp quy đối với các hàng hóa gạch gốm ốp lát. Đề nghị công ty thực hiện theo các hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.
Số lượng lượt xem: 222