CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

chung nhan hop quy vlxd
Thứ ba, 23/07/2019, 11:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: chung nhan hop quy vlxd
Người gửi: phạm văn an Email: vananpg@gmail.com
Địa chỉ: xã an long huyện phú giáo tỉnh bình dương Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: để tra cứu giấy chứng nhận hợp quy và thông báo tiếp nhận công bố hợp quy của sản phẩm hàng hóa vlxd thì tìm ở đâu
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Phạm Văn An, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 – Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định như sau: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và quản lý hồ sơ công bố hợp quy; hủy bỏ, đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành và các quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến các lĩnh vực được phân công quản lý; Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình về tình hình công bố hợp quy với các nội dung sau: Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; Sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận được chỉ định). - Theo Khoản 3 Điều 7 – Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị được Bộ Xây dựng quy định thực hiện tiếp nhận bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Căn cứ vào các quy định trên, ông có thể tra cứu thông tin tiếp nhận công bố hợp quy của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quy định tại QCVN 16:2014/BXD).
Số lượng lượt xem: 686