title Chỉ đạo của lãnh đạo

Chương trình công tác của Sở Xây dựng năm 2023
Thứ năm, 12/01/2023, 05:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/01/2023, Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành Quyết định số 54/QĐ-SXD-VP về việc giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp  trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023.

Theo đó, Giám đốc giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng năm 2023 như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023, gắn với Chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện môi trường đầu tư” và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2023.

1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số số 19-CT/TU ngày 19/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó tập trung chung cư cấp D; đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở giá thành phù hợp cho người thu nhập thấp; cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch để triển khai thực hiện dự án; thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ của Nhà nước nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, các khu vực có điều kiện sống không đảm bảo; xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở thương mại theo Kế hoạch Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

1.4. Triển khai kế hoạch thực hiện các đề án, chương trình, gồm:

- Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.

- Đề án “Xây dựng Chương trình Phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

- Chương trình Phát triển hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

- Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

- Chương trình Phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

1.5. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung, gồm:

- Chương trình Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương trình Phát triển đô thị thành phố Thủ Đức.

- Kế hoạch Phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

- Phương án xử lý tổng thể đối với các dự án có dành quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố.

- Quy định đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn Thành phố.

- Quy chế phối hợp đảm bảo liên thông trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên địa bàn Thành phố.

1.6. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước thay thế các giải pháp cấp nước tạm, đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua chủ trương, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%.

2.2. Phát triển thêm 12,3 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 22,23 m2/người.

2.3. Trồng mới, trồng cải tạo và tiếp nhận khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn Thành phố.

2.4. Xây dựng mới khoảng 05 ha đất công viên công cộng và 02 ha mảng xanh trong năm 2023.

2.5. 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định.

2.6. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

2.7. Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch dưới 18,06%.

2.8. Hoàn thành khối lượng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khối lượng xử lý nước thải, bùn thải theo kế hoạch đề ra, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% tổng số vốn kế hoạch được giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục Chương trình công tác năm 2023 của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (kèm theo Quyết định này).

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở.

Đính kèm Quyết định số 54/QĐ-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 66
Tin mới hơn
Tin đã đưa