CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Có bắt buộc thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án không?
Thứ hai, 22/07/2019, 15:41 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Có bắt buộc thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án không?
Người gửi: Dinh Thi Minh Tuyen Email: tuyendinh.dn@gmail.com
Địa chỉ: Quạn 7, HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 03/05/2018
Nội dung: Hiện công ty tôi có dự án xây dựng trên 15 tỷ, công ty có ban quản lý dự án có đủ chuyên môn, trình độ nên không muốn thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án bên ngoài có được không? Nếu không thuê đơn vị bên ngoài thì có vi phạm Điều 8.1 Nghị định 42/2017 không? Xin cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bà Dinh Thi Minh Tuyen, Qua câu hỏi của Bà, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án, người quyết định đầu tư của dự án sử dụng vốn khác được quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án. Do đó, công ty được tự quản lý dự án khi có đủ năng lực theo quy định.
Số lượng lượt xem: 235