CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

công khai thông tin về năng lực của công ty trên cổng thông tin
Thứ ba, 23/07/2019, 14:39 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: công khai thông tin về năng lực của công ty trên cổng thông tin
Người gửi: nguyễn văn hậu Email: chinhnghia101@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 30 khuông việt, q.tân phú Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: vừa rôi tôi có lên sở đăng ký đưa thông tin của công ty trên sở mà sao không thấy phản hồi gì hết vậy? Vì bây bờ áp dụng nghị định 15/2013 phải bắt buộc phải có thông tin điện tử trên sở. Khi tham gia đấu thầu.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Văn Hậu, Theo nội dung câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Qua xem xét hồ sơ đăng ký thông tin của công ty bạn. Sở Xây dựng sẽ sớm có văn bản trả lời cụ thể để công ty của bạn bổ sung, hoàn chỉnh lại hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 50 (điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng./.
Số lượng lượt xem: 194