CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Công nhận Ban quản trị chung cư?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Công nhận Ban quản trị chung cư?
Người gửi: Tiên Phong Email: gianganarchst@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Ai sẽ là người ký tờ trình xin công nhận Ban quản trị với UBND Quận? Chủ đầu tư hay Ban quản trị đắc cử? Sau thời gian 15 ngày qui định như khoản 4 điều 12 nêu trên, nếu Chủ tịch UBND Quận không ra quyết định công nhận Kết quả Hội nghị thì cấp quản lý nào sẽ là người đứng ra giải quyết vấn đề này.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quy chế quản lý sử dụng chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng quy định: Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Như vậy, Chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ để UBND cấp quận ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư. Trong thời gian 15 ngày theo qui định tại khoản 4 Điều 12 Quy chế quản lý sử dụng chung cư, UBND cấp quận phải ra quyết định công nhận Ban quản trị, trường hợp nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì UBND cấp quận phải có văn bản trả lời, hướng dẫn cho chủ đầu tư. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày theo qui định mà UBND cấp quận không ban hành quyết định công nhận Ban quản trị hoặc không có văn bản trả lời, hướng dẫn thì chủ đầu tư phản ánh đến Sở Xây dựng để cùng phối hợp với UBND cấp quận kiểm tra, xử lý theo quy định.
Số lượng lượt xem: 744