title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Công văn số 10002/SXD-TT ngày 31/8/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng
Thứ hai, 31/08/2020, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/8/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 10002/SXD-TT về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi giấy phép xây dựng gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Qua đó thông tin như sau:

Trong thời gian qua, trên địa bàn Thành phố xảy ra các trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; chủ đầu tư không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền nên bị  Ủy ban nhân dân quận, huyện thu hồi giấy phép xây dựng theo điểm b, khoản 1, Điều 101, Luật Xây dựng năm 2014. Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng.

Hiện nay, một số quận, huyện gặp khó khăn đối với trường hợp sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phần công trình xây dựng còn lại trở thành “không phép” do giấy phép xây dựng đã bị thu hồi hoặc bị hủy bỏ nên chủ đầu tư không thể tiếp tục thi công xây dựng.

Liên quan đến nội dung trên, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng: “Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.”

Như vậy, đối với trường hợp nêu trên, sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về việc cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình bị thu hồi hoặc hủy bỏ giấy phép xây dựng theo Điều 101 Luật Xây dựng năm 2014.

Đính kèm: Công văn số 10002/SXD-TT

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 2196
Tin mới hơn
Tin đã đưa