title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 12180/SXD-QLCLXD ngày 23/10/2020 của Sở Xây dựng về việc về tăng cường quản lý kết cấu cổng, hàng rào tại các trường học
Thứ sáu, 23/10/2020, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12180/SXD-QLCLXD về việc về tăng cường quản lý kết cấu cổng, hàng rào tại các trường học gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Qua đó thông tin như sau:

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020, về tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình, sau sự cố sập đổ cổng điểm Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo đó, đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (đặc biệt tại các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa) tổ chức tăng cường công tác quản lý chất lượng, thẩm định thiết kế kết cấu công trình cổng trường đã xây dựng hoặc dự kiến xây mới.

Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Điều 3 Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố), thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 8162/VP-ĐT ngày 23/9/2020, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Đối với các công trình trường học dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo:

- Phổ biến văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng đến Phòng Quản lý đô thị quận, huyện, các đơn vị tham gia xây dựng công trình để triển khai những nội dung về an toàn kết cấu cổng, hàng rào trường học trong quá trình thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế công trình. Ngoài ra, lưu ý thực hiện:

+ Đối với trụ cổng độc lập có bố trí liên kết với cửa cổng, phải thiết kế kết cấu trụ bê tông cốt thép, không xây gạch (nếu có chỉ là gạch ốp).

+ Khi tính toán kết cấu trụ cổng, hàng rào; nền móng đỡ trụ cổng, hàng rào; liên kết bản lề giữa cửa cổng và trụ cổng, cần xét đến các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên cổng, cánh cửa cổng, hàng rào như thành phần lực lệch tâm, lực ngang xuất hiện do việc đu bám, xô đẩy, trong quá trình đùa giỡn của học sinh tại các cửa cổng, hàng rào trường học.

b) đối với các công trình trường học cấp 1, 2, 3 và trường mầm non hiện hữu trên địa bàn (không phải do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư):

- Kiểm tra kết cấu cổng, hàng rào các công trình hiện hữu, đối chiếu với các nội dung tại Điểm 1, Điểm 2 của Văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng, trường hợp kết cấu hiện hữu của cổng, hàng rào không đảm bảo các yêu cầu này, đề xuất người quyết định đầu tư có các biện pháp gia cường để đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh cổng trường.

- Đối với các trường hợp kết cấu trụ cổng trường là cột gạch và không đảm bảo an toàn theo hướng dẫn tại Điểm 1 của văn bản số 4467/BXD-GĐ, thực hiện thay thế bằng trụ bê tông cốt thép để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

a) Đối với các công trình trường học dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo: rà soát lại các hồ sơ thiết kế, thực hiện điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo kết cấu trụ cổng phù hợp với các yêu cầu về an toàn theo văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng.

b) Đối với các công trình trường học hiện hữu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư:

- Kiểm tra kết cấu cổng, hàng rào các công trình hiện hữu, đối chiếu với các nội dung tại Điểm 1, Điểm 2 của Văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng, trường hợp kết cấu hiện hữu của cổng, hàng rào không đảm bảo các yêu cầu này, đề xuất người quyết định đầu tư có các biện pháp gia cường để đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh cổng trường.

- Đối với các trường hợp kết cấu trụ cổng trường là cột gạch và không đảm bảo an toàn theo hướng dẫn tại Điểm 1 của văn bản số 4467/BXD-GĐ, thực hiện thay thế bằng trụ bê tông cốt thép để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 15/12/2020, có văn bản thông báo kết quả cho Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về thực hiện Văn bản số 4467/BXD-GĐ ngày 15/9/2020 của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thực hiện.

Đính kèm file: Công văn số 12180/SXD-QLCLXD

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 864
Tin mới hơn
Tin đã đưa