title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 1535/SXD-VP ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19
Thứ sáu, 29/01/2021, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/01/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 1535/SXD-VP về việc triển khai Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 67/TB-VP ngày 28/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Võ Văn Hoan, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị thực hiện các nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thực  hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các Đội Thanh tra địa bàn các quận - huyện và Thành phố Thủ Đức; kiểm tra, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở các cơ quan như dụng cụ kiểm tra thân nhiệt, nước rửa tay, khẩu trang, vệ sinh cơ quan thường xuyên,…; nhắc nhở, kiểm tra khách, người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt khi đến liên hệ công việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

1.2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động tiếp thục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt “Biện pháp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

1.3. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc gần liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 của 02 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh chuyển về Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức – Cán bộ; đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nếu có) thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để được áp dụng biện pháp giám sát y tế theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia.

3. Các sự kiện có tập trung đông người trong giai đoạn hiện nay, nhất là các hoạt động như: Chào mừng ngày thành lập Đảng, chào đón Tết cổ truyền,… đã được phê duyệt chủ trương tổ chức, được tổ chức bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5k - “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Những hoạt động chưa được phê duyệt kế hoạch tạm thời dừng không triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị tạm ngưng tổ chức toàn bộ các hoạt động họp mặt, tất niên,… có tập trung đông người và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của đơn vị mình nếu xảy ra các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Tiếp tục theo dõi, thực hiện chế độ báo cáo khẩn khi có trường hợp phát sinh hoặc có triệu chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho Ban Giám đốc, đồng gửi Văn phòng, phòng Tổ chức - Cán bộ và có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế để tránh lây nhiễm.

5. Giao Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật tham mưu văn bản trình Giám đốc ban hành về việc tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với công trình xây dựng và công viên mảng xanh; đồng thời, chủ động, kịp thời tham mưu văn bản hướng dẫn khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng đô thị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu trên, đảm bảo cùng Thành phố đón Tết Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh.

 

Đính kèm file: Công văn số 1535/SXD-VP

 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 67
Tin mới hơn
Tin đã đưa