title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 1588/VP-VX ngày 02/03/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Thứ ba, 07/03/2023, 00:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 1588/VP-VX

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 68
Tin mới hơn
Tin đã đưa