title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 1873/SXD-TT ngày 05/02/2021 của Sở Xây dựng TPHCM  về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thứ sáu, 05/02/2021, 09:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/02/2021, Sở Xây dựng TPHCM có Công văn số 1873/SXD-TT về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc; Ban Quản lý các KCX và CN Thành phố; Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố; Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố; Ban Quản lý dự án các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; Đội Thanh tra địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Qua đó, thông tin như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 67/TB-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động; các đơn vị theo phân cấp quản lý đối với công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế, cụ thể như sau:

1. Đối với các công trình xây dựng

Tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh); chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; đồng thời, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; thực hiện việc giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc ở cự ly gần tại công trường và các địa điểm công cộng. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

- Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

- Đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

- Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo Ủy ban nhân dân quận, huyện tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định.

- Trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các công viên, mảng xanh

- Đối với những Kế hoạch, sự kiện đã được phê duyệt chủ trương tổ chức thực hiện theo Thông báo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 67/TB-VP và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Những hoạt động chưa được phê duyệt kế hoạch tạm thời dừng không triển khai.

- Đối với các đơn vị tổ chức Chợ Hoa Tết, Hội Hoa Xuân và phục vụ tết (Thảo Cầm Viên Sài Gòn), yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 1556/SXD-HTKT ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Xây dựng.

- Yêu cầu các đơn vị có liên quan cắt cử nhân sự trực chốt thường xuyên để giải thích, hướng dẫn người dân hiểu và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ cự ly phù hợp, không tụ tập đông người tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Đính kèm file:

- Công văn số 1873/SXD-TT

- Công văn số 1556/SXD-HTKT

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy

Số lượng lượt xem: 1269
Tin mới hơn
Tin đã đưa