title Tình hình huy động vốn

Công văn số 20281/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/12/2016 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 181 căn hộ tại dự án Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại địa chỉ số 128 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận
Thứ bảy, 18/05/2019, 03:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, 181 căn hộ tại dự án Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại địa chỉ số 128 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Xem chi tiết Công văn số 20281/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/12/2016 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 181 căn hộ tại dự án Thương mại, dịch vụ, văn phòng, officetel và căn hộ tại địa chỉ số 128 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 601
Tin mới hơn
Tin đã đưa