title Huyện Nhà Bè

Công văn số 277/SXD-PTN&TTBĐS ngày 07/01/2022 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 335/377 căn nhà ở thấp tầng tại dự án công trình nhà ở, dịch vụ giai đoạn 1-1 (quy mô 18ha) thuộc Khu ĐTM Nhơn Đức - Phước Kiển, H. Nhà Bè tại thửa đất số 315, 324 tờ bản đồ số 27, 34 xã Phước Kiển, H. Nhà Bè
Thứ sáu, 14/01/2022, 06:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/01/2022, Sở Xây dựng có Công văn số 277/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 335/377 căn nhà ở thấp tầng tại dự án công trình nhà ở, dịch vụ giai đoạn 1-1 (quy mô 18ha) thuộc Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển, huyện Nhà Bè tại thửa đất số 315, 324 tờ bản đồ số 27, 34 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

Đính kèm file: Công văn số 277/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 970
Tin đã đưa