title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 3464/SXD-VP ngày 01/4/2020 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Sở Xây dựng
Thứ tư, 01/04/2020, 09:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 3464/SXD-VP ngày 01/4/2020 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Sở Xây dựng

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1671
Tin mới hơn
Tin đã đưa