title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 3909/SXD-VP ngày 16/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Thứ sáu, 17/04/2020, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 3909/SXD-VP ngày 16/4/2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1949
Tin mới hơn
Tin đã đưa