title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công văn số 428/SXD-QLCLXD ngày 11/01/2021 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
Thứ ba, 12/01/2021, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 11/01/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 428/SXD-QLCLXD về việc hồ sơ trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Qua đó, thông tin như sau:

Thực hiện trách nhiệm của Sở Xây dựng trong công tác thẩm định phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định tại Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố), qua quá trình thẩm định vừa qua, Sở Xây dựng nhận thấy nhiều hồ sơ trình thẩm định của Ủy ban nhân dân các quận, huyện chưa đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn  tại Văn bản số 1405/SXD-QLCLXD ngày 12/02/2020, Văn bản số 4837/SXD-QLCLXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng, phải điều chỉnh, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU.

Nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ trình thẩm định, Sở Xây dựng gửi đến các quận, huyện mẫu văn bản trình thẩm định phương án phá dỡ công trình vi phạm để tham khảo áp dụng (đính kèm).

đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng hồ sơ trình thẩm định.

Đính kèm file: Công văn số 428/SXD-QLCLXD

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 512
Tin mới hơn
Tin đã đưa