title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 4586/SXD-VP ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông báo số 329/TB-VP và Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 của UBND Thành phố
Thứ năm, 29/04/2021, 01:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 329/TB-VP ngày 26/4/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố. 

Ngày 29/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 4586/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Thông báo số 329/TB-VP và Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26/4/2021 của UBND Thành phố.

Đính kèm file: Công văn số 4586/SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 81
Tin mới hơn
Tin đã đưa