title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 5005/SXD-TT ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 12/05/2021, 06:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/5/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5005/SXD-TT về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, thông tin như sau:

Căn cứ Thông báo số 329/TB-VP ngày 26 tháng 4 năm 2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tạm dừng hoạt động đối với một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1345/UBND-VX ngày 03 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục tạm dừng một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1431/UBND-VX ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức; chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang hoạt động và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế; thời gian bắt đầu áp dụng từ 18 giờ 00, ngày 07 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định của Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh; chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương; đồng thời, thực hiên nghiêm các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; thực hiện việc giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét giữ người với người tại công trình và các địa điểm công cộng.

- Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

- Đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.

- Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định.

Trường hợp các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên, thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Đối với các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tạm dừng tổ chức (đến khi có Thông báo mới) các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trong công viên, mảng xanh; các chương trình đã được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19: đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt tuân thủ các biện pháp 5K theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Tạm dừng hoạt động (đến khi có thông báo mới): khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, khiêu vũ, sinh hoạt hội, nhóm thường xuyên hay định kỳ trong công viên, mảng xanh. Khẩn trương lắp đặt rào chắn, các bảng thông tin cho người dân hiểu rõ về việc tạm dừng hoạt động tại các khu này.

Tại các cổng ra vào của công viên, yêu cầu đơn vị duy tu cắt cử nhân sự trực chốt thường xuyên để giải thích, hướng dẫn người dân hiểu và yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ cự ly phù hợp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng và tại các công viên, mảng xanh trên địa bàn Thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đối với công trình xây dựng không đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Đính kèm file: Công văn số 5005/SXD-TT

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 1914
Tin mới hơn
Tin đã đưa