title Kinh tế xây dựng

Công văn số 980 /SXD-KTXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 30/03/2023, 06:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 980 /SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 757
Tin mới hơn
Tin đã đưa