CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

CPXD
Thứ tư, 24/07/2019, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: CPXD
Người gửi: Tống Văn Đảng Email: tongdang1605@gmail.com
Địa chỉ: 50 Trương Định Q.3 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính thưa! Hiện nay công ty của tôi đang đầu tư dự án khu nhà ở gồm các căn nhà liên kế có qui mô dưới 2ha và đã được UBND cấp huyệt phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500.như vậy cho tôi hỏi dự án của công ty tôi đầu tư có cần phải xin cấp giấy phép xây dựng ở sở xây dựng không hay chỉ cần xin ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở? Nếu phải xin phép xây dựng thì theo văn bản pháp luật nào? Trong điểm e điều 4 mục 1 của quyết định 68/2010-UBND ngày 19/04/2010 thì dự án của công ty tôi không phải cấp giấy phép xây dựng mà chỉ cần xin ý kiến của sở xây dựng về hồ sơ thiết kế cơ sở có đúng hay không? nếu không đúng xin được chỉ giúp cho tôi văn bản hướng dẫn? Trân trọng cảm ơn! Kính chào!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Tống Văn Đảng. Phòng Cấp phép xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Dự án khu nhà ở của công ty ông phải lập, thấm định và phê duyệt dự án phát triên nhà ở. Trước khi cơ quan chuyên ngành góp ý kiến thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư phải hoàn tất thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án phát triên nhà ở theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư 16/2010/TT - BXD ngày 1/9/2010 của Bộ Xây dựng. Sau khi có ý kiến thiết kế cơ sở, Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải xin Giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác của dự án (quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ)
Số lượng lượt xem: 208