title Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý

Cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Ngày Nay
Thứ sáu, 12/06/2020, 03:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được Giấy giới thiệu số 183/GP-BTTT ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Tạp chí điện tử Ngày Nay về xác minh thông tin đề xuất thu phí chống ngập.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng cung cấp thông tin theo các câu hỏi của Phóng viên Trần Anh Vũ như sau:

I. Câu hỏi:

1. Việc người dân phải trả tiền chống ngập gần 4.000đồng/m2/tháng là đúng hay sai?

2. Tại sao lại có đề xuất này?

3. Sở Xây dựng đặt hàng Viện kinh tế xây dựng miền Nam nghiên cứu tính định mức đơn giá từ khi nào? Trên cơ sở nào?

4. Đề án này cụ thể như thế nào? Thời gian triển khai là khi nào, trong bao lâu, tại những địa điềm nào?

5. Giá dịch vụ chống ngập gần 4.000đồng/m2/tháng này đã là giá cuối cùng hay chưa? Và được lấy từ đâu? Người dân có phải đóng hay không.”

II. Trả lời:

Thời gian vừa qua, có nhiều thông tin báo chí về việc người dân phải trả phí chống ngập, vấn đề này tạo nên sự hiểu lầm trong người dân. Việc xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ chống ngập theo m2 làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu lựa chọn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác chống ngập cho Thành phố. Chi phí chống ngập trả cho các tổ chức, cá nhân này do Ngân sách Thành phố chi trả nên người dân không phải trả phí cho việc này.

Đồng thời, trong quá trình quản lý vận hành đầu tư phát triển hệ thống thoát nước Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, cập nhật bổ sung các bộ định mức, đơn giá chuyên ngành còn thiếu. Theo đó, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam từ tháng 09/2019 để thực hiện công tác xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ chống ngập theo m2 làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia công tác chống ngập cho Thành phố.

Hiện nay, Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ liên quan đến việc xây dựng định mức, đơn giá dịch vụ chống ngập theo m2 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức xây dựng để lấy ý kiến Sở ngành và Bộ Xây dựng theo quy định để làm cơ sở trình Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật Thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Trên đây là nội dung cung cấp thông tin cho Tạp chí điện tử Ngày Nay của Sở Xây dựng./.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 998
Tin mới hơn
Tin đã đưa