CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Danh mục sản phẩm thuộc nhóm 1
Thứ ba, 23/07/2019, 09:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Danh mục sản phẩm thuộc nhóm 1
Người gửi: Phạm Chí Dũng Email: 25091978@yahoo.com
Địa chỉ: 290/33/18A Nơ Trang Long F.12 Q.Bình Thạnh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Tôi cần biết nội dung thông tin danh mục sản phẩm thuộc nhóm 1(sản phẩm hàng hóa không gây mất an toàn sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu) Sản phẩm nhóm 1a : gồm loại vlxd nào? Sản phẩm nhóm 1b : ?? ............... Rất mong sự hồi âm
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Phạm Chí Dũng, Theo nội dung câu hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: “Sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”. Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: “Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 – Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ: “Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ”. Theo đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 do Bộ Xây dựng ban hành bao gồm các văn bản sau: - Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng. - Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010 về quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm. - Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát. - Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2011/BXD), bao gồm các nhóm sau: + Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng. + Nhóm sản phẩm kính xây dựng. + Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông. + Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ. + Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe. + Nhóm sản phẩm gạch ốp lát. (Danh mục chi tiết của từng nhóm sản phẩm được quy định cụ thể trong QCVN 16:2011/BXD). Như vậy, ngoài các sản phẩm VLXD nhóm 2 nêu trên, các loại VLXD còn lại đều thuộc nhóm 1.
Số lượng lượt xem: 461