CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Diện tích vách tường chịu lực có tính sở hữu riêng của căn hộ không?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Diện tích vách tường chịu lực có tính sở hữu riêng của căn hộ không?
Người gửi: Công Minh Email: ssg92nhc@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Theo qui định của pháp luật, tường, kết cấu chịu lực thuộc sở hữu chung của nhà chung cư. Đối với chung cư cao tầng diện tích vách tường chịu lực chiếm tỷ trọng rất lớn, diện tích này có được tính sở hữu riêng của căn hộ hay không?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 70 Luật Nhà ở và điểm a khoản 2 Điều 49 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định: không gian, hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy, sân thượng, khung, cột, tường chịu lực thuộc phần diện tích sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư. Do đó, đối với trường hợp này, phần diện tích vách tường chịu lực là phần diện tích sở hữu chung.
Số lượng lượt xem: 163