Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 5)
Thứ ba, 08/09/2020, 09:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/09/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_08_09_2020_04_471.doc
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_09_09_2020_10_060.pdf
8477_SXD-VLXD_Du thao Quyet dinh lan 3.docx
8477_SXD-VLXD_Du thao Quy che lan 3.doc
8477_SXD-VLXD_Du thao To trinh lan 3.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 2050
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.