Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3)
Thứ hai, 27/07/2020, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/08/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
8477-SXD-VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 1968
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.