CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Dự toán xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 12:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Dự toán xây dựng
Người gửi: Trần Đình Xu Email: tamkukumanu@yahoo.com
Địa chỉ: quận 3, TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hệ số điều chỉnh dư toán theo văn bản 5626/UBND-ĐTMT ngày 10/11/2011 của thành phố HCM đối với lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố đến ngày 31/12/2012. dự toán công trình lập trong tháng 1/2013 với mức lương theo nghị định 103 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 thì áp dụng cách tính hệ số như thế nào?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Trần Đình Xu, Qua câu hỏi của Bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Nội dung câu hỏi của Bạn liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công ích thuộc chức năng của Sở Giao thông Vận tải. Do đó, đề nghị đề nghị bạn liên hệ Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn theo thẩm quyền. Hiện nay, Bộ Xây dựng chưa có ý kiến hướng dan việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động là việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức co thuê mướn lao động; và Ủy ban nhân dân thành phố chưa có ý kiến chỉ đạo tổ chức thực hiện theo ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng như các năm trước đây.
Số lượng lượt xem: 183