CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Dương dan danh sach to chuc tham tra TKXD Ctr tren trang dien tu
Thứ ba, 23/07/2019, 13:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Dương dan danh sach to chuc tham tra TKXD Ctr tren trang dien tu
Người gửi: Nguyen Thi Uyen Email: uyennt@pecc3.com.vn
Địa chỉ: 32 Ngo Thoi Nhiem, P7, Q3, Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Mong quý Sở báo giúp đường dẫn để xem "Danh sách tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tp. HCM trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng". Tôi xin trân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyen Thi Uyen, Bạn có thể tham khảo "Danh sách tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tp. HCM trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng" tại đường dẫn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=393370&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=9&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_cur=1&_EXT_ARTICLEVIEW_delta=20&_EXT_ARTICLEVIEW_keywords=&_EXT_ARTICLEVIEW_advancedSearch=false&_EXT_ARTICLEVIEW_andOperator=true&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_searchArticleId=&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_title=&_EXT_ARTICLEVIEW_description=&_EXT_ARTICLEVIEW_content=&_EXT_ARTICLEVIEW_type=&_EXT_ARTICLEVIEW_structureId=&_EXT_ARTICLEVIEW_templateId=&_EXT_ARTICLEVIEW_status=approved&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByCol=display-date&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByType=desc&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=251528&_EXT_ARTICLEVIEW_i=20&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và tại đây: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cap-chung-chi-hanh-nghe?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center_bottom_6&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=493461&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome Trên cùng Trên cùng Chào bạn Nguyen Thi Uyen, Bạn có thể tham khảo "Danh sách tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tp. HCM trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng" tại đường dẫn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=393370&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=9&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_cur=1&_EXT_ARTICLEVIEW_delta=20&_EXT_ARTICLEVIEW_keywords=&_EXT_ARTICLEVIEW_advancedSearch=false&_EXT_ARTICLEVIEW_andOperator=true&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_searchArticleId=&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_title=&_EXT_ARTICLEVIEW_description=&_EXT_ARTICLEVIEW_content=&_EXT_ARTICLEVIEW_type=&_EXT_ARTICLEVIEW_structureId=&_EXT_ARTICLEVIEW_templateId=&_EXT_ARTICLEVIEW_status=approved&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByCol=display-date&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByType=desc&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=251528&_EXT_ARTICLEVIEW_i=20&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và tại đây: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cap-chung-chi-hanh-nghe?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center_bottom_6&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=493461&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome Trên cùng Trên cùng Chào bạn Nguyen Thi Uyen, Bạn có thể tham khảo "Danh sách tổ chức tư vấn tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tp. HCM trong lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng" tại đường dẫn: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=393370&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_i=9&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/kinh-te-xay-dung?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-eighty-right&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_struts_action=%2Fext%2Farticleview%2Fview&_EXT_ARTICLEVIEW_cur=1&_EXT_ARTICLEVIEW_delta=20&_EXT_ARTICLEVIEW_keywords=&_EXT_ARTICLEVIEW_advancedSearch=false&_EXT_ARTICLEVIEW_andOperator=true&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_searchArticleId=&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_title=&_EXT_ARTICLEVIEW_description=&_EXT_ARTICLEVIEW_content=&_EXT_ARTICLEVIEW_type=&_EXT_ARTICLEVIEW_structureId=&_EXT_ARTICLEVIEW_templateId=&_EXT_ARTICLEVIEW_status=approved&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByCol=display-date&_EXT_ARTICLEVIEW_orderByType=desc&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=251528&_EXT_ARTICLEVIEW_i=20&_EXT_ARTICLEVIEW_curValue=1&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fkinh-te-xay-dung và tại đây: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cap-chung-chi-hanh-nghe?p_p_id=EXT_ARTICLEVIEW&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=center_bottom_6&p_p_col_count=1&_EXT_ARTICLEVIEW_groupId=10217&_EXT_ARTICLEVIEW_articleId=493461&_EXT_ARTICLEVIEW_version=1.0&_EXT_ARTICLEVIEW_redirect=%2Fweb%2F
Số lượng lượt xem: 179