CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Giá dịch vụ vận hành nhà chung cư bao nhiêu tiền trên 1m2?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giá dịch vụ vận hành nhà chung cư bao nhiêu tiền trên 1m2?
Người gửi: Phạm hoài Nam Email: hoainamhcm1976@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Vui lòng cho tôi biết hiện nay giá dịch vụ tối đa mà các hộ dân phải đóng để vận hành nhà chung cư tối đa là bao nhiêu tiền trên 1 m2 theo qui định nào của thành phố? Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Hiện nay, UBND thành phố chưa ban hành mức trần giá dịch vụ nhà chung cư, do đó giá dịch vụ nhà chung cư sẽ do các bên thỏa thuận. Về cách xác định giá dịch vụ nhà chung cư, các bên sẽ căn cứ quy định tại Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 1-12-2009 của Bộ Xây dựng để làm cơ sở thỏa thuận giá.
Số lượng lượt xem: 324