CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

giám sát công trình xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: giám sát công trình xây dựng
Người gửi: Nguyễn đức châu Email: joeducnguyen@gmail.com
Địa chỉ: quận 9, hồ chí minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 03/06/2013
Nội dung: Kính gửi Sở Xây Dựng TP HCM. - Trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, cơ quan thi công có cung cấp các kết quả thử nghiệm nguyên vật liệu (cát, đá, thép, nén mẫu bê tông..) được ký bởi PTN mang dấu Vilas, Kính hỏi Quí vị các kết quả này có giá trị như PTN mang dấu Las - XD không? chúng tôi có thể sử dụng các kết quả này (của PTN VIlas ) trong quản lý chất lượng và hoàn công công trình không?. Kính mong sự trả lời của Qúi cơ quan. Trân trọng kính chào
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Đức Châu, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định hiện hành về quản lý hoạt động Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng: - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là phòng thí nghiệm thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm. - Cơ quan đánh giá công nhận là cơ quan đầu mối quản lý công tác đo lường chuyên ngành xây dựng của Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) - Bộ Xây dựng thống nhất quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng để tổ chức, quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm theo quy chế này, phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi quản lý ngành và tại địa phương. => Như vậy: - Phòng thí nghiệm mang dấu mã số Vilas không phải Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD ) theo quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng; - Kết quả thử nghiệm của Phòng thí nghiệm mang dấu mã số Vilas không phải là kết quả thử nghiệm của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD theo quy định tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008, Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng. - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 238