CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Giấy phép nhà thầu xây dựng nước ngoài
Thứ tư, 24/07/2019, 05:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giấy phép nhà thầu xây dựng nước ngoài
Người gửi: Mai Quang Trí Email: mqt1978@gmail.com
Địa chỉ: 39 - Lê Duẫn - Quận 1 - tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Thưa quý Sở, Căn cứ theo quy định hiện hành về thủ tục xin cấp giấy phép nhà thầu xây dựng nước ngoài, trong trường hợp của chúng tôi là đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, một trong những yêu cầu đó là nhà thầu nước ngoài phải liên doanh với nhà thầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp bổ nhiệm tư vấn thiết kế nước ngoài (cho phần thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở) và tư vấn thiết kế Việt Nam (cho phần thiết kế chi tiết) độc lập với nhau trong cùng 1 công trình. Khi đó nhà thầu tư vấn thiết kế nước ngoài có cần phải liên doanh với nhà thầu Việt Nam nào khác không? Trân trọng, Mai Quang Trí
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Mai Quang Trí, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định hiện hành nhà thầu nước ngoài khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải xử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam) theo khoản 3, điều 4, Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Do bạn chưa trình bày rõ là phần thiết kế ý tưởng, thiết kể cơ sở và phần thiết kế chi tiết có cùng 1 gói thầu hay là 2 gói thầu riêng biệt, để xác định về nhà thầu phụ Việt Nam trong câu hỏi của bạn, sẽ có 02 trường hợp như sau: Trường hợp nếu cùng 1 gói thầu, mà theo yêu cầu của chủ đầu tư và liên danh gọi là nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam đã thống nhất thỏa thuận phân chia trách nhiệm thực hiện từng phần việc cụ thể thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thầu không cần phải có thêm thà thầu phụ Việt Nam (cung cấp biên bản thỏa thuận liên danh). Trường hợp nếu là 2 gói thầu riêng biệt được chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu nước ngoài và với nhà thầu Việt Nam thì khi lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thầu bắt buộc nhà thầu nước ngoài phải ký hợp đồng với 01 nhà thầu phụ Việt Nam để hỗ trợ thực hiện gói thầu này.
Số lượng lượt xem: 479