CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Giấy phép thầu
Thứ tư, 24/07/2019, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giấy phép thầu
Người gửi: Trần Xuân Trung Email: trungtx@gmail.com
Địa chỉ: 78 Dương Tử Giang, P.14, Q.5 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Chào Quý Ban/Ngành, Công ty TNHH một hành viên Dịch vụ công ích TNXP là Chủ đầu tưc dự án Trung tâm giao dịch thương mại, siêu thị ngành vải sợi, dệt may và căn hộ tại số 922 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Dự án này được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp quyết định số 6711/SXD-GPT ngày 30/8/2007 về việc cấp phép cho Công ty Quản lý COTEBA (Pháp) thực hiện thầu giám sát thi công xây dựng theo Hợp đồng ngày 27/8/2007 giữa Trung tâm Thương mại và Căn hộ CINCO và Công ty Quản lý COTEBA. Theo nội dung Hợp đồng trên thì Hợp đồng hết hiệu lực vào ngày 15/9/2010. Đến nay, Công ty COTEBA đã hoàn tất thực hiện theo nội dung của Hợp đồng đã ký kết và các bên tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng. Tuy nhiên, trong thời gian này Công ty Quản lý COTEBA đã sáp nhập cùng với công ty khác và lấy tên là Công ty ARTELIA QUỐC TẾ. Do đó Trung tâm Thương mại và Căn hộ CINCO xin hỏi: khi làm thủ tục thanh lý, Chủ đầu tư có cần yêu cầu Công ty COTEBA liên hên với Sở Xây dựng để làm lại giấy phép thầu do thay đổi tên trước khi tiến hành thanh lý hay không? Xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Xuân Trung, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Thời điểm, Sở Xây dựng cấp Giấy phép thầu số 6711/SXD-GPT ngày 30/2007 về việc cấp phép cho công ty COTEBA (pháp) thực hiện thầu giám sát thi công xây dựng theo Hợp Đồng ngày 27/08/2007, áp dụng theo quy định tại Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Theo đó, quy định tại mục: “3- Thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép thầu : a. Bộ Xây dựng cấp, thu hồi giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm A và các gói thầu khác thuộc địa bàn hai tỉnh trở lên. b. Sở Xây dựng địa phương cấp, thu hồi giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C tại địa phương và cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng tại địa phương nơi có dự án hoặc nơi chủ đầu tư dự án đăng ký trụ sở. c. Giấy phép thầu cấp cho nhà thầu là tổ chức theo mẫu tại Phụ lục số 4 và cho nhà thầu là cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư này. 4- Quy định về báo cáo : a. Nhà thầu nước ngoài định kỳ 6 tháng một lần gửi báo cáo tới cơ quan cấp giấy phép thầu về tình hình thực hiện hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục số 6 của Thông tư này. b. Sở Xây dựng địa phương báo cáo về Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng một lần về tình hình cấp giấy phép thầu và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương theo mẫu tại Phụ lục số số 7 của Thông tư này. Theo nội dung trình bày của Bạn và căn cứ quy định nêu trên, Bạn đã không thực hiện đúng quy định hiện hành.
Số lượng lượt xem: 282