Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ ba, 12/01/2021, 07:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/01/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/01/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1006
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.