title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Thứ sáu, 30/10/2020, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12502/SXD-QLCLXD về việc góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Qua đó thông tin như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan tại Công văn số 3366/UBND-NCPC ngày 31 tháng 8 năm 2020, giao Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo Quyết định ủy quyền phê duyệt phương án phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng, trao đổi, lấy ý kiến của Sở Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 3935/STP-VP ngày 20 tháng 8 năm 2020 về việc rà soát quy định pháp luật về thẩm quyền phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng, quy định pháp luật về nội dung ủy quyền và các quy định pháp luật có liên quan, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định ủy quyền để trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, góp ý cho Dự thảo Quyết định ủy quyền; văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Đính kèm file:

- Dự thảo Tờ trình;

- Dự thảo Quyết định;

- Công văn 12502/SXD-QLCLXD.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 338
Tin mới hơn
Tin đã đưa