CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiế
Thứ tư, 24/07/2019, 04:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiế
Người gửi: le trung hieu Email: trunghieule1985@gmail.com
Địa chỉ: 158/6 quang trung p11 go vap Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: xin quý sở giải thích rõ dùm tui trường hợp miễn giấy phép xây dựng tại điểm h khoản 2 điều 89 luật xây dựng có ghi: h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; Vậy kiến trúc mặt ngoài cụ thể là gì, trường hợp sửa chữa,cải tạo ban công thành phòng không vi phạm ranh lộ giới có cần xin phép xây dựng không, hay chỉ thông báo việc sửa chữa tại phường. Xin cám on. Phần ban công đã tính vào diện tích xây dựng tại giấy chứng nhận
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Lê Trung Hiếu, Căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Kiến trúc mặt ngoài công trình là toàn bộ kiến trúc mặt trước, mặt sau, mặt bên và mặt trên công trình. - Căn cứ mục 2.8.10 QCXDVN 01:2008/BXD về phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ quy định: “… Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô gia hay buồng”. - Căn cứ mục 2.10.11 QCXDVN 01:2008/BXD về phần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ quy định: “… Riêng ban công được nhô ra quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m và không được che chắn tạo thành buồng và lô gia”. Căn cứ điểm h, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 quy định: “Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáo với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc” thì được miễn giấy phép xây dựng. Như vậy, trường hợp sửa chữa, cải tạo ban công làm phòng ở nếu không vi phạm các quy định nêu trên thì thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị ông (bà) liên hệ Phòng Quản lý đô thị Quận Gò Vấp nơi có công trình thi công xây dựng để được hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng.
Số lượng lượt xem: 1996