title Dự án, hạng mục

Hạng mục “Xây dựng kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành xây dựng”
Thứ ba, 14/05/2019, 02:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng Kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp thành phố.

4. Địa điểm thực hiện: Sở Xây dựng.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2019.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 596
Tin mới hơn
Tin đã đưa