CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân cong, máy thi công theo nghị định 103
Thứ ba, 23/07/2019, 17:06 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân cong, máy thi công theo nghị định 103
Người gửi: Nguyễn thanh tâm Email: Tamnd2008@gmail.com
Địa chỉ: Quận 3 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Kính chào quý cơ quan! Cho tôi được hỏi hiện nay tp.hcm áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương nào, duyệt theo mức lương 2.350.000 đồng hay mức lương 2.000.000 đồng. Nếu áp dụng nghị định 70 thì không đúng, do đã được thay thế bằng nghị định 103. Trân trọng kính chào.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào Bạn Nguyễn Thanh Tâm, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng có Văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tôi thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lan động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành Văn bản quy định việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP củachính phủ. Do đo, đề nghị bạn khi lập Tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Dự toán xây dựng công trình, việc xác định hệ số nhân công, máy thi công thực hiện theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 581