CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công hiện nay tại TPHCM
Thứ ba, 23/07/2019, 23:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công hiện nay tại TPHCM
Người gửi: Bùi Xuân Phương Email: bxphuongxd@gmail.com
Địa chỉ: Số 30, đường 19, P. An Phú, Q.2, TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin chào Anh, Chị ! Tôi đang cần cụ thể hệ số nhân công và máy thi công trong xây dựng cơ bản tại TP HCM là bao nhiêu. Tham khảo các câu hỏi và câu trả lời trước đây, thì vẫn chưa thấy được là Sở XD TP HCM đang áp dụng hệ số nào. Theo phần trả lời cho câu hỏi của Anh Nguyễn Viết Phúc | Ngày gửi: 20/02/2014, "Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện đối với sự phù hợp của mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường tại địa bàn từ đầu năm đến nay với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ." Thì hình như là vẫn áp dụng mức lương TTV cho KV1 là 2.000.000 vnđ. Nếu như vậy thì Công văn số 9427 ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng, có còn hiệu lực không? nếu không thì cách tính hệ số theo 9427 có đúng không? Và nội dung chính Anh Phúc hỏi là "Tôi muốn hỏi rằng hệ số 1,82 đã bao gồm bù giá Nhiên liệu hay chưa?" thì thế nào? VÀ, Ở ĐÂY, TÔI XIN NHẤN MẠNH LÀ, XIN SXD CÓ THỂ CHO TÔI BIẾT CỤ THỂ THÌ HỆ SỐ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI TP HCM CHÚNG TA HIỆN NAY LÀ BAO NHIÊU? (NẾU ĐƯỢC, CÓ THỂ CHO TÔI THÊM VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỤ THỂ CỦA SXD BAN HÀNH HOẶC SXD ĐANG ÁP DỤNG). XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU.!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Bùi Xuân Phương, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: - Ngày 02/04/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 551/BXD-KTXD về hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể: 1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. 2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý”. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng và sau khi rà soát mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có văn bản số 7073/SXD-QLKTXD ngày 28/8/2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản thực hiện, đề nghị thực hiện theo văn bản hướng dẫn Văn bản 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2012 của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 297