CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

he so nhan cong 2013
Thứ tư, 24/07/2019, 05:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: he so nhan cong 2013
Người gửi: nguyen van cung Email: cungnv0908@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 221/11-QL1k-linh xuan -thu duc Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: hien nay bo xay dung da co cong van huong dan dieu chinh chi phi nhan cong,ca may theo nghi dinh 103.cho toi hoi viec die chinh nhan cong,ca may tren dia ban thanh pho nhu the nao?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyen Van Cung, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể: 1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. 2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý”. - Hiện nay, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện đối với sự phù hợp của mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường tại địa bàn từ đầu năm đến nay với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Nếu chưa phù hợp thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, các Chủ đầu tư đề xuất mức điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình, lý do, cơ sở tính toán, xác định mức điều chỉnh này. Sau khi có ý kiến góp ý của các Sở ngành, quận huyện, Sở Xây dựng sẽ có văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành văn bản hướng dẫn hướng việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 155