CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

hệ số nhân công-máy thi công năm 2013
Thứ ba, 23/07/2019, 15:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: hệ số nhân công-máy thi công năm 2013
Người gửi: nguyễn xuân hoài Email: xuanhoai84@gmail.com
Địa chỉ: da nang Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: ai biết hệ số nhân công-máy thi công tp Hồ Chí Minh năm 2013 không? Chỉ cho mình với
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung:
Số lượng lượt xem: 234