CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hiệu lực công văn 1297/SXD-QLKTXD
Thứ tư, 24/07/2019, 05:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hiệu lực công văn 1297/SXD-QLKTXD
Người gửi: Nguyễn Hữu Đức Email: ducnh@hcmpc.com.vn
Địa chỉ: 174 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Công văn số 1297/SXD-QLKTXD do Sở Xây dựng TPHCM ban hành ngày 29/02/2008 chủ yếu là hướng dẫn Thông tư 05/2007/TT-BXD, nay Thông tư này đã bị thay thế bởi Thông tư 04/2010/TT-BXD. Hỏi vậy công văn 1297/SXD-QLKTXD có còn hiệu lực không.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Hữu Đức, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Công văn số 1297/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2009 của Sở Xây dựng thành phố về việc công bố đơn giá khảo sát xây dựng xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là công văn công bố tập đơn giá khảo sát xây dựng đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định 103/2006/QĐ-UBND). Trong đó có căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập dự toán công trình; Hiện nay, Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã bải bỏ và thay thế bằng Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình không ảnh hưởng đến hiệu lực của Công văn số 1297/SXD-QLKTXD.
Số lượng lượt xem: 251