CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hiệu lực của giấy phép xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 02:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hiệu lực của giấy phép xây dựng
Người gửi: lê tấn trường Email: truongsinh155@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi xin hỏi một việc như sau: Tôi đang xây dựng nhà ở. Tôi đã khởi công đúng thời hiệu qui định trong nội dung giấy phép là 1 năm tính từ ngày được cấp phép. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nhà của tôi kéo dài trong 5 năm. Thanh tra xây dựng đã xử phạt hành vi xây dựng không có giấy phép của tôi và nói rằng giấy phép xây dựng của tôi đã hết hiệu lực. Tôi đã tra cứu nhiều văn bản qui định về việc quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng nhưng không thấy qui định hiệu lực của GPXD. Vậy xin hỏi quí vị việc XPVPHC của TTXD đúng hay sai?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lê Tấn Trường. Thanh tra Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, trước khi tiến hành khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn bảy ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình (theo điểm C khoản 2 Điều 68 Luật Xây dựng). Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công theo quy định, thì chủ đầu tư phải xin gia hạn giấy phép xây dựng (Nếu trước ngày 24 tháng 9 năm 2010 thì áp dụng theo khoản 1 Điều 22 Quy định Về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo Quyết định số 04 /2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu sau ngày 24 tháng 9 năm 2010 thì áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). Do ông (bà) không nêu rõ trước khi khởi công xây dựng công trình ông (bà) có thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình không, nên chưa có cơ sở để xác định việc xử lý vi phạm của Thanh tra Xây dựng là đúng hay sai. Trong trường hợp công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, nếu ông (bà) tiến hành xây dựng thì phải lập thủ tục xin phép xây dựng mới theo quy định.
Số lượng lượt xem: 243