CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hồ sơ cấp CCHN KTS họat động xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 09:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hồ sơ cấp CCHN KTS họat động xây dựng
Người gửi: Đào Thị Ngọc Điệp Email: daotndiep@gmail.com
Địa chỉ: Tân Long, Kim Long, Châu Đức, BR Vũng Tàu Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hồ sơ chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng Xin chào! hiện tại giấy chứng minh nhân dân của tôi đã hết hạn sử dụng. Do thời gian hạn chế nên tôi chưa thể làm lại. Tôi muốn hỏi có thể sử dụng Passport để thay thế không? Trong thời gian chờ câu trả lời tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Đào Thị Ngọc Điệp, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ theo Phụ lục số 1 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bạn có thể kê khai thông tin cá nhân trong đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề bằng giấy chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài). Trong trường hợp giấy chứng minh nhân dân của bạn đã hết hạn, bạn cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được gia hạn theo quy định.
Số lượng lượt xem: 252