CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

ho so quan ly chat luong
Thứ ba, 23/07/2019, 00:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ho so quan ly chat luong
Người gửi: KIM NGUYEN Email: mr_ti_bmt@yahoo.com)
Địa chỉ: 164 trân văn dư - p13 - tân bình Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 06/05/2013
Nội dung: Tôi tên là Nguyễn Đình Kim, tôi đang thi công 1 công trình ngân sách nhà nước,tối có 1 số thắc mắc mongsở XD trả lời giúp để thuận tiên cho viec làm hồ sơ: 1/ Theo mục 1 điều 23 nghị định 209 có câu " Đối với những công viêc xây dựng đã nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thi trước khi thi công phải nghiệm thu lại" VD: là khi nghiệm thu cốt thép móng thì cũng phải nhiệm thu cột thép cổ cột,rồi vài ngày sau đổ bê tông cổ cột lại phái nghiệm thu cốt thép cổ cột lại 1 lần nữa .nếu vậy thì công trình sẽ phải nghiệm thu lại rất nhiều.Nếu trước khi đổ bê tông móng tôi chỉ nghiệm thu móng,rồi trước khi đổ bê tông cột tôi nghiệm thu cốt thép cổ cột thì có sai với quy định hay không. 2/ Khi đổ bê tông cấu kiện thì phải 28 ngày sau khi có kết quả mới được nghiệm thu có ảnh hưởng đến việc thanh toán đợt không ,hay có thể nghiệm thu 1,2 ngày sau khi đổ bê tông rồi 28 ngày sau nén mẫu để hậu kiểm, Khi đổ bê tông phụ gia 7 ngày nén đạt 100% thì có thể nghiệm thu được không hay vẫn phải nén mẫu 28 ngày.Vì hiện nay bê tong đã công bố hợp quy 3 Khi nghiệm thu kiểm tra thông mạch hệ thống điện thi áp dụng theo tiêu chuẩn nào,và bước này có quan trong hay không? (nó có giống như bước ghém trước khi tô tường không) Mong sở XD giải quyết giùm những thắc mắc,để tôi có thể dễ dàng lập hồ sơ.Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Kim Nguyên, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: 1/ - Theo qui định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng, đã có quy định chi tiết về tổ chức nghiệm thu, căn cứ nghiệm thu, nội dung và trình tự nghiệm thu, thành phần trực tiếp nghiệm thu theo quy định tại Điều 23, 24 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Lưu ý: trong nội dung nghiệm thu công việc có nội dung “Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo”. - Hiện tại, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 (đã có hiệu lực từ ngày 15/4/2013) thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn. 2/ - Theo qui định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, liên quan đến nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục công trình đã có quy định chi tiết về tổ chức nghiệm thu, căn cứ nghiệm thu, nội dung và trình tự nghiệm thu, thành phần trực tiếp nghiệm thu theo quy định tại Điều 23, 24, 25 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Lưu ý: trong căn cứ nghiệm thu có nội dung “các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng”. - Hiện tại, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 (đã có hiệu lực từ ngày 15/4/2013) thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn. 3/ - Liên quan đến Thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện , trước đây Bộ Xây dựng có ban hành TCXDVN 394:2007 " Thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện ". - Căn cứ vào hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, hệ thống quản lý chất lượng công trình, hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật công trình để nghiệm thu theo quy định hiện hành. - Để có được thông tin chi tiết hơn, đề nghị liên hệ trực tiếp với Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.
Số lượng lượt xem: 546