CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hồ sơ xin giấy phép hành nghề giám sát
Thứ tư, 24/07/2019, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hồ sơ xin giấy phép hành nghề giám sát
Người gửi: haicua Email: haicua70@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin cho tôi hỏi: Tôi là kỹ sư điện công nghiệp, đã đủ 3 năm kinh nghiêm, đã học xong lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát; Vậy tôi phải cần hồ sơ gì để xin giấy phép hành nghề giám sát, liên hệ ở đâu? Chân thành cảm ơn sự hòi đáp của sở !
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hai Cua. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: - Ngày 05/12/2011, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 9427/SXD-QLKTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về mức lương tối thiểu mới và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/06/2011, văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 (văn bản hướng dẫn này được gởi cho các Sở ngành thành phố; Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện; các Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thành phố; các Tổng Công ty trực thuộc thành phố; Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố). - Sở Xây dựng đăng tải văn bản hướng dẫn nêu trên tại Webstie của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng. Đề nghị bạn cập nhật văn bản nêu trên để nghiên cứu, áp dụng.
Số lượng lượt xem: 215