CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

hóa giá nhà theo nghị định 61/CP
Thứ tư, 24/07/2019, 02:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: hóa giá nhà theo nghị định 61/CP
Người gửi: Huynh Ha Email: hahuynh1111@yahoo.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Gia đình tôi đã ở tại khu tập thể bệnh viện Thống Nhất mấy chục năm nay, nhưng khi làm hóa giá nhà theo nghị định 61/CP thì nhà tôi lại bị quyết định bán theo giá thị trường do chồng tôi đã được hóa giá nhà trước kia của ông ấy và người vợ trước. Tôi không có liên quan nhưng lại bị liên lụy vậy. Giờ tôi và chồng tôi đã li dị. Tôi muốn hỏi: bay giờ chồng tôi đã tách hộ khẩu và không còn liên quan nữa, tôi có thể làm lại hồ sơ mới dể xin mua lại nha theo giá nhà nước không, vì nhân viên nhà nước như tôi không bao giờ đủ tiền mua nha theo giá thị trường, mà như vậy thi rất bất công, tôi gửi hồ sơ đi nhiều nơi nhưng mọi người cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Huynh Ha. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Trường hợp của mẹ ông, UBND thành phố đã có chỉ đạo bán theo giá thị trường. Nếu không đồng tình, ông có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý căn nhà để được xem xét, giải quyết cụ thể theo quy định của pháp luật.
Số lượng lượt xem: 129